Sứ mệnh
Trở thành nhà cung cấp dịch vụ tin cậy của cộng đồng bằng sự tôn trọng khách hàng và khả năng cung cấp những dịch vụ & sản phẩm đa dạng có chất lượng tốt nhất.
Thực thi trách nhiệm xã hội luôn song hành cùng với các mục tiêu kinh doanh
Đem lại đội ngủ nhân viên những lợi ích hấp dẫn, bền vững, theo tiêu chuẩn quốc tế.