Đề cao tính nhân đạo: Chúng tôi trân trọng tính nhân đạo, đề cao giá trị của con người, giá trị sức lao động. Mọi sự hợp tác của chúng tôi đều xuất phát và tuân theo tôn chỉ đó.
Sáng tạo cải tiến: Đội ngũ nhân viên phadanco luôn ý thức được sự quan trọng của sáng tạo theo hướng tích cực. Cầu thị lắng nghe mọi ý kiến gó ý nhằm không ngừng cải tiến nhứng giá trị vốn có!
Thỏa sức đam mê: phadanco luôn tạo cơ hội cho mọi cá nhân phát huy tối đa sức sáng tạo, đam mê của mình. Bởi chỉ có đam mê mới đủ sức cho bạn đi đến thành công.
Tinh thần đồng đội: sức mạnh của sự gắn kết là sức mạnh tổng lực lớn nhất, phadanco luôn đề cao tinh thần tập thể, xây dựng tinh thần đồng đội để tận dụng & phát triển tối đa sức mạnh của mỗi cá nhân
Nói được, làm phải hay hơn nói: mọi người được phát huy chính kiến, năng lực của mình, được thể hiện mình với tập thể và với đối tác, nhưng quan trọng là mọi cam kết đều được hoàn thành.