DỊCH VỤ NGUỒN NHÂN LỰC

Cung cấp lao động thời vụ, giới thiệu lao động phổ thông và  nhận trọn gói việc làm thời vụ là ba lĩnh vực chính trong mô hình dịch vụ nguồn nhân lực của Công ty Phan Đăng cung cấp cho khách hàng.