Tư vấn & Đào tạo

Công ty Phan Đăng hỗ trợ quý khách hàng giải quyết các vấn đề về quản lý nguồn nhân lực và quản lý thay đổi mà quý khách hàng đang gặp phải. Các dịch vụ chính của chúng tôi chia thành các hoạt động như sau:

  1. Thay đổi cơ cấu tổ chức: Quản lý nhân sự trong các nỗ lực thay đổi nhằm đem lại lợi ích cho tổ chức. Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm xác định chiến lược và lập kế hoạch thay đổi, thu hút sự quan tâm và cam kết của cán bộ nhân viên, triển khai và đo lường các lợi ích đạt được sau khi thay đổi.
  2. Quản lý nhân tài: Hỗ trợ quý khách hàng thu hút, phát triển, gìn giữ, đãi ngộ và sắp xếp đúng người vào đúng vị trí trong tổ chức. Hỗ trợ trong trường hợp quý khách hàng cần phát triển nhanh chóng nguồn nhân lực, giải quyết tỷ lệ thôi việc cao hay xác định và bồi dưỡng các nhà lãnh đạo tương lai. 
  3. Cải thiện hiệu quả tổ chức: Đảm bảo đội ngũ nhân sự của quý khách hàng có nền tảng, cơ cấu, quy trình và sự hỗ trợ phù hợp để thực hiện thành công các nhiệm vụ được giao và tối ưu hóa hiệu quả hoạt động. Các dịch vụ trong lĩnh vực này bao gồm cải thiện hiệu quả chức năng quản lý nguồn nhân lực, thiết kế các hệ thống quản lý nguồn nhân lực và xác định quy mô đội ngũ nhân sự.

people and change

Chương trình đã thực hiện