TỔ CHỨC HỘI THẢO

Hội thảo là cuộc thảo luận về một số vấn đề nào đó có tính khoa học, lý luận và thực tiễn đang đặt ra. Mục đích của hội thảo là làm sáng tỏ cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn của vấn đề, đề xuất, kiến nghị hoặc dự báo vấn đề một cách có cơ sở khoa học. Để tổ chức buổi hội thảo thành công, người làm sự kiện phải có sự chuẩn bị và lến kế hoạch một cách chi tiết. Kết cấu của một buổi hội thảo thường bắt đầu bằng phần phát biểu nếu chủ đề của một số nhân vật, hoặc giới thiệu sản phẩm, dịch vụ mới...sau đó sẽ có phần trao đổi, thảo luận...Là một chủ đề mang tính khoa học nên thường dễ mắc phải sự nhàm chán, khô khan...bởi vậy sẽ làm giảm đi tính hiệu quả, chất lượng và sự quan tâm tham gia của những khách mời tham gia buổi hội thảo nếu như đơn vị tổ chức sự kiện không biết sang tạo và kết hợp với các hoạt động khác.

Công ty Phan Đăng sẽ giúp quý doanh nghiệp, tổ chức tư vấn,  thực hiện các khối lượng công việc như:

Lên chủ đề cho buổi hội thảo: nội dung, chủ đề (topic) là linh hồn của chương trình, nó quyết định mục đích tổ chức của người tổ chức và người tham dự. Tuy nhiên việc dẫn dắt mọi người đi theo đúng chủ đề của hội thảo là một điều khó khăn và cần độ chuyên nghiệp cao

Làm việc với diễn giả, người phát ngôn, khách mời để xây dựng ý tưởng kịch bản cho buổi hội thảo, vừa khoa học vừa mang tính nghệ thuật.

Lên kế hoạch bà tìm kiếm địa điểm thích hợp, phù hợp giữa không gian và thông điệp của sản phẩm, dịch vụ, chủ đề của buổi hội thảo.

Tư vấn và thực hiện tác nghiệp truyền thông cho sự kiện.