Khao sát TT phần mềm

Công ty Phan Đăng đã tiến hành tư vấn khách hàng sử dụng điện thoại di động cài đặt và sử dụng ứng dụng BANBE trên ĐTDĐ, Qua quá trình thực hiện dư án, đội ngũ nhân viên của Công ty Phan Đăng còn tiến hành khảo sát thói quen cài đặt các phần mềm ứng dụng vào máy. Và đặt biệt là lòng tin của khách hàng đối với các sản phẩm mới trên thị trường. Đa phần khách hàng sử dụng điện thoại di động đều hứng thú với các ứng dụng có tính kết nối và tương tác cao; tiếp đến là các phần mềm cập nhật và phân loại thông tin khoa học theo thói quen của người sử dụng trên các trang thông tin điện tử.