KHẢO SÁT THỊ TRƯỜNG

Công ty Phan Đăng tiếp nhận dịch vụ thu thập thông tin và khảo sát thị trường:

Tổ chức khảo sát thị trường bằng điện thoại, thư, internet để ước đoán sở thích, thói quen của khách hàng.

Tổ chức phỏng vấn cá nhân, đi đến từng nhà, từng khu vực trường học, từng khu chợ, khu dân cư, khu vui chơi giản trí đê thu thập các bảng khảo sát.

Tổ chức các buổi hội thảo, sinh hoạt nhóm...để trao đổi về các vấn đề liên quan đến chủ đề cần thu thập thông tin.

Thông tin chúng tôi thu thập cam kết chính xác đến 95% thông qua các làm việc chăm chỉ, kiên trì và tỷ mỹ của đội ngủ nhân viên có kỷ năng giao tiếp và khai thác thông tin khách hàng trực tiếp.u ý

Lưu ý: Công ty Phan Đăng chỉ nhận thu thập, khảo sát thông tin, thống kê các số liệu, chỉ số và không nhận phân tích dữ liệu, đánh giá thị trường.