Đóng gói hộp giấy NIVEA

Công ty Phan Đăng là đơn vị thường xuyên nhận gia công, xếp và dán, đóng gói các hộp giấy. Mỗi ngày chúng tôi có thể cho xuất xưởng khoảng 5.000 đến 10.000 hộp giấy theo tiêu chuẩn rất khắt khe. Công ty Phan Đăng  là đối tác thường xuyên của nhận gia công các sản phẩm của Nhà máy Bao bì Giấy INBOX. Mỗi năm, Công ty Phan Đăng nhận trọn gói việc xếp và dán hàng trăm ngàn túi NIVEA, hộp giấy ICOM,..

Trong năm 2014, Công ty đã dành hàng ngàn ngày công cho việc đóng gói và gia công sản phẩm túi giấy cao cấp này.